2020
Kami warga kerja Perpustakaan Hipermedia MBSJ ingin
mengucapkan,

SELAMAT MENYAMBUT HARI DEEPAVALI !


;