Featured Item
Pendaftaran & Keahlian Registration & Member
YURAN KEAHLIAN BAHARU 2021
2021 new Fees


1. Kanak-kanak (4 - 12 tahun)   = RM5.00
    Children (4 - 12 years)

2. Pelajar (13 - 20 tahun) = RM 10.00
   
Student (13 - 20 years)

3. Dewasa (21 - 59 tahun) = RM 15.00
    Adult (21 - 59 years)

4. Warga Emas ( 55 tahun ke atas) = RM 7.00
    Senior Citizen (55 years and above)

5. Bukan Warganegara (Individu) = RM25.00
    Foreigner (Individual)

6. Warga OKU = PERCUMA
    OKU citizen = FREE
PEMBAHARUAN KEAHLIAN UNTUK SETAHUN
Renewal for a year

1. Kanak-kanak (4 - 12 tahun)   = RM3.00
    Children (4 - 12 years) 

2. Pelajar (13 - 20 tahun) = RM 5.00
   
 Student (13 - 20 years)

3. Dewasa (21 - 59 tahun) = RM 7.00
    Adult (21 - 59 years)

4. Warga Emas ( 55 tahun ke atas) = RM 5.00
    Senior Citizen (55 years and above)

5. Bukan Warganegara (Individu) = RM15.00
    Foreigner (Inividual)

6. Warga OKU = PERCUMA
    OKU citizen = FREE


SYARAT PENDAFTARAN
Registration Requirements


Setiap permohonan perlu disertakan dengan:
Each application must be accompanied by:

a. Borang keahlian yang lengkap
    Completed membership form.

b. 1 salinan kad pengenalan, sijil kelahiran atau pasport
    1 copy of identity card, birth certificate or passport

c. Yuran keahlian yang secukupnya.
    Adequate membership fees.


* semua yuran keahlian berkuatkuasa pada 1 Jun 2018
* all membership fees are effective from 1 June 2018

;